OFERTA

Kancelaria nasza świadczy następujące usługi:

 1. Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych,
 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia,
 4. Zwroty podatku:
  - Vat od materiałów budowlanych;
  - od wartości dodanej z krajów Unii
 5. Prowadzenie pełnej sprawozdawczości: GUS, ZUS, NBP, Urząd Celny,
 6. Nadzór księgowy,
 7. Audyt wewnętrzny, przygotowanie ksiąg do audytu zewnętrznego,
 8. Prowadzenie wirtualnego biura,
 9. Monitoring należności, obsługafaktoringu,
 10. Przygotowanie dokumentacji do złożenia do archiwum,
 11. Szkolenia z zakresu rachunkowości,
 12. Pomoc, reorganizacja, przygotowanie ksiąg oraz pracowników do przejścia z ksiąg podatkowych na księgi handlowe,
 13. Opracowanie indywidualnego biznes planu dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

SPECJALIZACJE

Kancelaria nasza specjalizuje się w rozliczaniu czasu pracy kierowców zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

01

Rachunkowość, Kadry, Płace

Proponujemy Państwu odciążenie kadry kierowniczej od zarządzania działem księgowości oraz kadr i płac poprzez przejęcie na siebie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw związanych z wszystkimi podatkami zarówno dochodowymi jak i lokalnymi.

02

Nadzór Księgowy

Nadzór księgowy (typowa forma co-sourcingu) pozwala na pozostawienie realizacji funkcji księgowej wewnątrz firmy. Istotą tej usługi jest współtworzenie z Klientem ksiąg rachunkowych w indywidualnie określonym zakresie, w zależności od potrzeb.

03

Monitoring Płatności

Zjawisko nieterminowego regulowana zobowiązań finansowych stało się jedną z charakterystycznych cech polskiej rzeczywistości w ostatnim okresie. Sytuacja ta powoduje, iż jedynym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania.