Monitoring Płatności

Zjawisko nieterminowego regulowana zobowiązań finansowych stało się jedną z charakterystycznych cech polskiej rzeczywistości w ostatnim okresie. Sytuacja ta powoduje, iż jedynym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania, jest podjęcie w odpowiednim czasie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności. Usługa monitoringu płatności jest propozycją odpowiedzialnego zarządzania należnościami i szybkiego reagowania na pojawiające się opóźnienia.

Cele monitoringu płatności

 • zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych,
 • przypominanie kontrahentom Klienta o zbliżającym się terminie płatności,
 • kontakt z dłużnikiem rozpoczyna w momencie, gdy jego zadłużenie nie jest jeszcze wymagalne, co zapewni pewność otrzymania faktury i zaksięgowania jej w księgach dłużnika.
 • Stworzenie możliwości przygotowania środków, aby w terminie zapłacić zobowiązanie,
 • Natychmiastowa reakcja na przekroczenie terminu płatności i stworzenie poczucia kontroli nad wierzytelnościami ze strony wierzyciela.
 • Nie przeoczenie sygnałów o problemach finansowych dłużnika, co pozwala na szybkie wstrzymanie dostaw, gdy zadłużenie jest jeszcze relatywnie niskie,
 • Rozpoczęcie postępowania windykacyjnego w momencie, gdy jest duża szansa na to, że zakończy się ono sukcesem, co pozwoli uniknąć długich i kosztownych procesów sądowych.

Korzyści z monitoringu

 • zwiększenie stabilności finansowej poprzez terminowy przepływ środków pieniężnych,
 • ograniczenie zbędnego finansowania zewnętrznego, a tym samym uzyskanie planowego zysku przedsiębiorstwa,
 • ukształtowanie grona solidnych klientów i zmniejszenie liczby niespłaconych należności,
 • kompetentne zarządzanie należnościami co wpływa na poprawę reputacji wierzyciela, i kształtuje wrażenie poważnego partnera,
 • ograniczenie kosztów dodatkowego zatrudnienia w dziale księgowym bądź windykacyjnym,
 • koncentracja na swojej działalności operacyjnej.

Opłaty za monitoring płatności

Warunki współpracy ustalane są w zależności od miesięcznej ilości wystawianych faktur oraz wysokości miesięcznie generowanego obrotu.

Procedury monitoringu

W celu zdyscyplinowania kontrahentów proponujemy przystawianie na każdej fakturze pieczęci prewencyjnej, a także informowanie kontrahentów o współpracy z Kancelarią w zakresie monitoringu płatności.

Wczesne skierowanie do Kancelarii należności znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu jej windykacji. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie. Takie podejście umożliwia zastosowanie odpowiednich narzędzi, które gwarantują osiągnięcie najbardziej optymalnego efektu w postaci wpływu środków pieniężnych na Państwa konto.

01

Rachunkowość, Kadry, Płace

Proponujemy Państwu odciążenie kadry kierowniczej od zarządzania działem księgowości oraz kadr i płac poprzez przejęcie na siebie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw związanych z wszystkimi podatkami zarówno dochodowymi jak i lokalnymi.

02

Nadzór Księgowy

Nadzór księgowy (typowa forma co-sourcingu) pozwala na pozostawienie realizacji funkcji księgowej wewnątrz firmy. Istotą tej usługi jest współtworzenie z Klientem ksiąg rachunkowych w indywidualnie określonym zakresie, w zależności od potrzeb.

03

Monitoring Płatności

Zjawisko nieterminowego regulowana zobowiązań finansowych stało się jedną z charakterystycznych cech polskiej rzeczywistości w ostatnim okresie. Sytuacja ta powoduje, iż jedynym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania.